Debatt

Kristdemokraternas syn på budgeten

Debatt Artikeln publicerades
Kristdemokraterna i Trelleborg vill bygga en ny, mindre, ishall för att ge ungdomarna mer träningstid.
Foto: Malin Palm
Kristdemokraterna i Trelleborg vill bygga en ny, mindre, ishall för att ge ungdomarna mer träningstid.

Vi Kristdemokrater vill gärna kommentera budgeten för Trelleborg även om vi idag saknar de underlag som krävs för att göra ett eget budgetförslag.

Vi är dock övertygade om att vi åter kommer att ta plats i kommunfullmäktige efter nästa val och vill därför ge vår synpunkt på budgeten och vad vi vill satsa på framöver. Det vi tvetydigt är kända för är våra satsningar på våra äldre och på den ideella sektorn. Detta är inget undantag.

Vi vill ha en oförändrad skattesats, vilket innebär att ta ansvar för kommunen underrådande läge. Det behövs göras stora satsningar och att sänka skatten i det läget vore olyckligt.

En stor och nödvändig post är att säkra tryggheten på gator och institutioner. Tryggheten har på ett dramatiskt vis förändrats till det negativa. Vår kamp för vårt lasarett och för att åter öppna den palliativa avdelningen har nog inte gått någon spårlöst förbi. Det är en högst relevant regional fråga men vi själva måste driva på i denna process. Fria bussresor för våra äldre över 70 år har vi drivit i fyra år och kommer fortsätta att driva detta förslag.

Vi vill ha en storsatsning på våra småbåtshamnar i såväl Gislöv, Smygehamn som i Skåre.

Tekniska nämnden måste tillföras minst 5 miljoner öronmärkta för en satsning i Smygehuk. Smygehuk är en av Sveriges mest bilburna turistmål och hamnområdet måste utvecklas genom nya satsningar som gör att besökare stannar kvar.

Ett ytterligare förslag är att fritidsnämnden och kulturnämnden vardera ska tillföras 1,5 miljoner. Det finns tre saker man tittar på när det gäller val av ny bostadsort, vilka är kultur, fritid och barnomsorg. Därmed vill vi stärka dessa nämnder genom att tillskjuta en större budget. När det kommer till förskolan så är det nödvändigt att barngrupperna minskas på grund av personalens höga arbetsbelastning. Här måste det tillskjutas resurser.

Det finns stora besparingar att göra genom att effektivisera inom flera förvaltningar och genom att slå samman några nämnder och styrelser. Vi kan också sälja av en del byggnader.

På investeringssidan vill vi se nya pirarmar i Smygehamn. Det behövs fler idrottshallar, då det fattas två-tre hallar för att fylla behoven. Ungdomar får i dag träna på väldigt sena tider och ishockeyn samt konståkningen har ett fåtal träningstider. Därför vill vi projektera för en ny inomhushall redan år 2018. En inomhushall för fotboll önskas samt en mindre ishall som komplement till den redan nuvarande. Staden Lund är ett bra exempel att jämföra med.

Vi har länge kämpat för en multiarena och detta kan med fördel göras tillsammans med en privat näringsidkare. Vi förordar såklart även en ombyggnad av Vångavallen. En fortsatt satsning på tjejmiljonen samt satsa 250 000 kronor extra på handikappidrotten.

Inför Sjöstaden bör vi redan nu påbörja arbetet med att skapa ett trevligt promenadstråk som sträcker sig från Östra stranden och österut mot Nybostrand. Vi återkommer med vår syn på ringväg och Sjöstaden i en separat artikel.

Styrelsen Kristdemokraterna i Trelleborg

genom Karin Jönsson, ordförande