Debatt

Kränkningar i vårt samhälle kan aldrig godkännas

Debatt Artikeln publicerades
Tommy Bengtsson (C) skriver om #metookampanjen.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Tommy Bengtsson (C) skriver om #metookampanjen.

Vårt samhälle eftersträvar att vara jämställt och arbetet med det har en lång historia.

Under den senaste tiden har vi tagit del av många flickors och kvinnors upplevelser om sexuella trakasserier och övergrepp under nätuppropet #metoo. Dessa upplevelser känns naturligtvis inte bra och kan inte accepteras. Det känns dock bra att problemen kommer fram och situationen uppenbaras för alla.

Metoouppropet visar också att de flesta sexuella trakasserier och övergrepp inte går att koppla till någon speciell miljö eller samhällsgrupp eller bakgrund. Med anledning av att vårt land har haft stor invandring under senare år så har det funnits olika människor som försökt att koppla denna fråga till olika värderingar och kultur. Dessa personer har varit märkbart tysta och det kan bero på att deras egen verklighetsbild förändrats. Möjligen också för att man känt igen sig i eget beteende.

Förövarna är personer som saknar grundläggande respekt för andra människors kroppsliga och psykiska integritet. Sammanfattningsvis kan man konstatera att dessa personer finns i alla samhällsgrupper, inom alla yrkesgrupper, i alla miljöer och kulturer. Samhället måste arbeta med dessa frågor och ansvaret ligger på familj och skola att arbeta med dessa frågor under barnens uppväxt.

Denna grunden från uppväxten skall sedan följa med oss under livet. Ansvaret ligger också på olika arbetsplatser och föreningsliv att inte tillåta beteenden som är nedvärderande. Ansvaret finns hos var och en av oss att aldrig tolerera kränkningar var de än sker.

Vi har fortfarande en väg att gå till ett jämställt samhälle. Det är upp till var och en att medverka till att dessa kränkningar upphör i vårt samhälle. Familjen och skolan har ett stort ansvar och skolan skulle behöva ett förtydligande om sitt uppdrag kring sexualundervisningen. Kränkningar av människans kroppsliga eller psykiska integritet kan och får aldrig accepteras. Vi måste var och en ta ett större personligt ansvar för att sätta stopp för trakasserier och övergrepp. Då kan förändringen börja komma och vi närmare oss ett jämställt samhälle

Tommy Bengtsson (C)

Beddingestrand i november 2017