Debatt

Klimatet viktigaste samhällsfrågan för unga

Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF Barbara Evaeus, klimatkommunikatör Världsnaturfonden WWF ,
Maten vi äter står för en fjärdedel av människans klimatpåverkan. 43 procent av de unga (16-25) uppger att de har dragit ner på köttätandet under det senaste året för att minska sin klimatpåverkan, skriver Håkan Wirtén och Barbara Evaeus från WWF.
Foto:JESSICA GOW / TT
Maten vi äter står för en fjärdedel av människans klimatpåverkan. 43 procent av de unga (16-25) uppger att de har dragit ner på köttätandet under det senaste året för att minska sin klimatpåverkan, skriver Håkan Wirtén och Barbara Evaeus från WWF.

Det ligger mycket visdom i det gamla indianordspråket ”Vi ärver inte jorden av våra fäder, vi lånar den av våra barn". Självklart har vi ett ansvar att hålla klimatförändringarna till väl under två grader med sikte på 1,5 grader, enligt våra internationella klimatavtal. Frågan är annars inte om det blir en klimatkatastrof, utan hur stor den blir, hur snabbt den kommer och var den kommer att slå hårdast.

Klimatbarometern 2017 som gjorts av Sifo på uppdrag av WWF, visar att ”klimatförändringarna” ligger i topp som den samhällsfråga de unga (16-25 år) oroar sig mest för. 94 procent av de unga uppger att de tycker att det är viktigt att leva klimatsmart. Sex av tio av de unga tänker på klimatförändringen minst en gång i veckan och lika många oroar sig över klimatets påverkan på deras framtid.

Det är kanske inte så konstigt, det ju de unga som också får ta de största smällarna av effekterna av klimatförändringarna, om de inte stoppas i tid.

Flera trender pekar åt fel håll i klimatfrågan; köttkonsumtionen och flyget ökar i Sverige, samtidigt som nya politiska vindar blåser över världen. Därför känns det hoppfullt att de unga är på så rätt spår, när det kommer till att vilja agera klimatsmart.

Vi som individer har stor makt att påverka vad vi äter – och vad vi slänger. Maten vi äter står för en fjärdedel av människans klimatpåverkan. 43 procent av de unga (16-25) uppger att de har dragit ner på köttätandet under det senaste året för att minska sin klimatpåverkan.

Positiva tecken är ett växande intresse för den klimatsmarta delningsekonomin. 33 procent av de unga tror att de inom fem år i större utsträckning kommer att hyra eller låna till exempel kläder, bil eller sportutrustning i stället.

Vidare säger nästan hälften av de unga i undersökningen att de under det senaste året gått mer till fots, över en tredjedel att de cyklat mer och 16 procent att de valt tåg framför flygresor – för att minska sin klimatpåverkan.

De unga kan inte lösa klimatutmaningen själva och det är inte de som har försatt oss i den situationen vi befinner oss i i dag. Nu uppmanar vi beslutsfattarna att agera kraftfullt i omställningen mot det fossilfria samhället. Koldioxidutsläppen måste plana ut före 2020 för att därefter halveras ungefär vart tionde år. Det är avgörande för att vi ska ha en planet att lämna över till kommande generationer.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes i SIFOs online-panel 23 februari till 6 mars 2017, på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Enkäten bestod av slutna frågor och är riksrepresentativ för Sverige med hänsyn till kön, ålder och geografiska regioner. 1 646 personer i åldrarna 16-79 år ingår i undersökningen.