Debatt

Hur ska trafiken komma till den östliga ringvägen?

Tom Magnusson ,
Enligt denna plan kommer trelleborgarna dagligen att få trängas med tusentals lastbilar som masar sig igenom rondellerna på denna nya ”stadsgata”, skriver Tom Magnuss (SÖS).
Foto:Tomas Nyberg
Enligt denna plan kommer trelleborgarna dagligen att få trängas med tusentals lastbilar som masar sig igenom rondellerna på denna nya ”stadsgata”, skriver Tom Magnuss (SÖS).

Under många år har diskussioner förts och utredningar gjorts för att hitta en lösning på hamnens önskemål om en Östlig Ringväg.

Nu när konsultrapporterna kommit in så presenteras det flera alternativa dragningar av ringvägen, från den ”nya” hamnen ända fram till väg 108. Dock saknas en viktig del i dessa rapporter ­­­­— en konkret lösning på hur trafiken ska ledas från E6/Maglarpsrondellen upp till väg 108 för att sedan ansluta till den Östliga Ringvägen. Som det nu visas i planerna är tanken att lastbilarna ska köra från E6 rakt igenom västra industriområdet, förbi McDonalds och alla handelshus som nyligen byggts. Och nu planerar även Coop att bygga där.

Enligt denna plan kommer trelleborgarna dagligen att få trängas med tusentals lastbilar som masar sig igenom rondellerna på denna nya ”stadsgata”. Med den planerade vägsträckningen kommer lastbilarna att hamna på Hedvägen och förorsaka ett liknande trafikkaos som vi är dagligen ser vid Västra korset.

Konkreta lösningar på detta problem och detaljplaner saknas i dag. Det har heller inte tagits fram kalkyler på vad det skulle kosta att bygga om ”Västra Ringvägen” för att anpassa den till lastbilstrafik, inte heller vem som ska betala denna om/nybyggnad.

En sak är säker: kommunen kan inte räkna med stöd eller pengar från Trafikverket för ringvägen, varken den från väst eller den östliga, då de aldrig gillat idén om en ringväg för tung trafik runt Trelleborg. Trafikverket har vid upprepade tillfällen förordat, precis som Söderslättspartiet, att en ombyggnad och förbättring av befintlig västlig hamninfart är det man ska satsa på i första hand. Vilket Trafikverket troligen kan tänka sig diskutera en finansiering av.

Planerna för Östlig Ringväg hanterar alltså endast halva vägen. När kommer den västliga delen av ”ringvägen” projekteras och presenteras? Och hur ska hela projektet finansieras? Vi i SÖS och Trafikverket undrar.