Debatt

"Haven har inga gränser"

Debatt Artikeln publicerades

Den moderatledda alliansen har 2007–2011 satsat närmare 1,3 miljarder kronor på havsmiljön. Nu höjs anslaget ytterligare. Det skriver riksdagsledamoten Linda Arvidsson Wemmert (M) .

Över 70 procent av jordens yta är täckt av hav. Våra hav svarar för 95 procent av jordens ekosystem och har stor betydelse för klimatet. Påfrestningen på haven kommer att öka, fler gör anspråk på havsmiljön. Det är i dag mer transporter, gifter och fler syrefria bottnar än någonsin i Sverige. Sverige har en av Europas längsta kuster. Moderaterna vill därför att Sverige skall vara ett föregångsland och visa ansvar i arbetet med att planera och förvalta havsmiljön.

Moderaterna vill fortsätta med satsningen på havsmiljön. Från en tidigare osynlig havsbudget har den moderatledda alliansen mellan 2007–2011 satsat närmare 1,3 miljarder kronor. Nu höjs anslaget ytterligare, mellan 2012–2015 avsätter alliansen över 2,3 miljarder kronor för att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer. En del av pengarna öronmärks till den nya myndigheten HaV (Havs- och vattenmyndigheten), där arbetet med havsplanering pågår. Syftet med att införa havsplaner är att med ekosystemansatsen som grund bevara och återställa de marina ekosystemen samtidigt som havsbaserade verksamheter fortsatt ska kunna utvecklas.

Alliansen har presenterat en rad åtgärder i för att förbättra havsmiljön. Bland annat har vi arbetat för att minska gifter och farliga ämnen i havsmiljön, gjort stora satsningar för att minska övergödning, initierat flera projekt mot syrefria bottnar och varit drivande i det internationella samarbetet för Östersjön (Helcom).

För att förbättra vattenkvaliteten och stimulera kreativa initiativ lokalt har alliansen avsatt 120 miljoner kronor per år för lokala vattenvårdssatsningar (Lova). Vi har även genomfört förbud mot fosfater i både tvättmedel och maskindiskmedel i Sverige och varit drivande i frågan för ett EU-beslut. Det är ett brott att avsiktligt släppa ut olja, för att komma åt de fartyg som inte följer dessa regler har Moderaterna verkat för ett förslag där olja märks med dna-teknik.

För att bevara biologisk mångfald och upprätthålla haven levande krävs en helhetssyn för att se hur olika verksamheter påverkar varandra samt gemensamt arbete över nationella gränser. Flera viktiga framsteg har gjorts för havsmiljön i Sverige. Nu vill Moderaterna att EU skall följa vårt exempel. Haven har inga gränser, det krävs internationella överenskommelser och ett gemensamt arbete för att lyckas.

Linda Arvidsson Wemmert (M)

riksdagsledamot för södra Skåne