Debatt

Ger en kommunkoncern ökat tjänstmannainflytande?

Tommy Bengtsson (C) ,
Den kommunala verksamheten är i dag decentraliserad och i en kommunkoncern blir den centraliserad, skriver Tommy Bengtsson (C).
Den kommunala verksamheten är i dag decentraliserad och i en kommunkoncern blir den centraliserad, skriver Tommy Bengtsson (C).

Frågan om en kommunkoncern i Trelleborgs kommun har åter aktualiserats genom de personella förändringar som skett i vår kommun.

Olika kommuner i vårt land använder koncernbidrag som ett sätt att skatteplanera. Sammanfattningsvis så för lönsamma dotterbolag i koncern över vinstmedel till moderbolaget som sedan för över pengarna till ett dotterbolag som gör förlust. Därmed slipper det lönsamma bolaget att betala vinstskatt till staten och oss skattebetalare. Upplägget är i enlighet med skattelagstiftningen och förlorare är staten och vi som skattebetalare.

I olika massmedier har under åren beskrivits hur penningbeloppen strömmar mellan olika kommunala bolag. Vinster från kommunala bostads- och energibolag försvinner i andra kommunala bolag och det innebär att de kan tömmas på kapital. Enligt årsredovisningen 2015 betalade våra två största kommunala bolag i Trelleborg, nämligen hamnen och bostadsbolaget under en halv miljon i skatt. Det finns olika dispositionsmöjligheter för att begränsa skatten för dessa bolag.

Den stora frågan som försvinner bakom den kommunala skatteplaneringen är inflytandefrågan.

Denna frågeställning är en demokratifråga som torde vara viktigare än skattplaneringsfrågan. För att redovisa underlaget till kommunkoncern hade kommunchefen inbjudit medlemmar i de olika politiska partierna till ett möte mellan kl. 18.00 och 20.00 den 9 februari för att få del av utredningen. Mötet slutade kl. 19.15. Kommunchefen föredrog underlaget tillsammans med kommunens tidigare tillförordnade ekonomichef. Efter föredragningen önskade undertecknad få visa ett antal bilder (13) om kommunlagen och dess uppbyggnad och inflytande jämfört med aktiebolagslagen. Denna föredragning avbröts av kommunchefen efter redovisning av ett mindre antal bilder med motiveringen att detta underlag skulle ha lämnats i förtid till de ansvariga för mötet. Han frågade de närvarande om de inte delade hans uppfattning om att underlaget skulle vara genomgånget innan av dem som var ansvariga för mötet. Han uppfattade att de närvarande delade hans åsikt. Således fick inte undertecknad redovisa min uppfattning om kommunlagen som är grunden till verksamheten och dess självständighetslokalisering och likställighetsprinciper som gäller och vad som gäller en kommunkoncern som utgår från aktiebolagslagen.

Den kommunala verksamheten är i dag decentraliserad och i en kommunkoncern blir den centraliserad. Frågan om insyn i en kommunkoncern är en viktig fråga och hur underlaget redovisas till dem som skall fatta beslut. Blir inte kommunkoncern något som kräver ytterligare resurser? På mötet så ställdes frågan om det inte skall finnas en ställföreträdande kommunchef. Det kan medföra ytterligare resurser. Kan det vara rätt att de kommunala bolag som går bra skall finansiera annan verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform? Kommer inte en kommunkoncern med en koncernchef och koncernstyrelse medföra längre beslutsprocesser? En del av de kommunala bolagen lever på konkurrensutsatt marknad och behöver fatta affärsbeslut dagligen.

En av de jämförelser som undertecknad också ville belysa med mina bilder var att de kommunala bolagen i dag har egna styrelser och beslutar själva över sin verksamhet. Var kommer beslutsrätten och ansvaret att ligga i framtiden? Är det i kommunbolagens egna styrelser eller i koncernledningarna? Skall revisionen i kommunkoncern följa kommunlagen eller aktiebolagslagen och hur hanteras denna fråga. I Kristianstad kommun visade det sig att det var kommunkoncern som bestämde när man tog ut 30 miljoner kronor från det kommunala bostadsbolaget. Kan det vara rätt att hyresgästerna i kommunala bostadsbolag skall betala extra skatt via sin hyra? Andra hyresgäster som inte har det kommunala bostadsbolaget som hyresvärd behöver inte lämna något kommunalt skattebidrag. Är det rättvist? Koncernstyrelse och VD i koncernbolaget måste ju också ha de kommunala frågorna i sin verksamhet och inte bara se till bolagens intresse. Skulle detta kunna medföra att man gör två bra eller två dåliga insatser?

Trelleborgs energi är också ett bolag som kan tömmas på kapital och vid jämförelse med EON, som också har verksamhet i kommunen, är nätavgiften över 3 000 kronor billigare för Trelleborgs energis kunder. Vore det inte bättre att Trelleborgs energis verksamhet omfattade hela kommunen? Som kommunmedborgare i Trelleborgs kommun så krävs av mig tillsammans med andra medborgare att betala skatt till kommunen, regionen och staten. Vi har valt de förtroendevalda till de kommunala uppdragen med förhoppning och uppmaning att Ni skall var ett föredöme för oss kommunmedborgare. Oavsett politisk uppfattning så känns det viktigt att Ni förtroendevalda med samarbete och gemensam vilja har som målsättning att göra vår kommun ännu bättre. Då måste vi ha en bra organisation för verksamheterna och de olika nämnderna som skall styras av våra valda kommunpolitiker. Det känns som vi diskuterar skatteplanering och det är inte huvudfrågan!