Debatt

Försvarsöverenskommelsen viktig i en orolig tid

Hans Wallmark Försvarspolitisk talesperson (M) Anders Hansson Suppleant Försvarsutskottet Riksdagsledamot Skåne Södra (M) ,
Hans Wallmark och Anders Hansson (M) ser positivt på att bland annat Hemvärnet stärks.
Foto:CHRISTINE OLSSON / TT
Hans Wallmark och Anders Hansson (M) ser positivt på att bland annat Hemvärnet stärks.

10,2 miljarder mer till försvaret under de närmsta fem åren. Mer pengar för att kunna möta en allt större osäkerhet i Sveriges närområde. Det är resultatet av en försvarsuppgörelse som Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna ingått tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Den skapar förutsättningar för det svenska försvaret att höja sin operativa förmåga och stärker Sveriges försvarsförmåga. Det är ett trendbrott.

Det är en styrka i en orolig tid att det nu finns en bred uppslutning i Sveriges riksdag kring en betydande höjning av försvarsanslaget, något som vi har drivit i förhandlingarna med regeringen. Inte minst är det en viktig markering mot alla länder i Östersjöområdet. Det ger trygghet för de män och kvinnor i Försvarsmakten som gör en viktig insats för vårt land. För Moderaterna har det också varit viktigt att Vänsterpartiet inte ges inflytande över försvarspolitiken.

I överenskommelsen ingår även att en utredning tillsätts som analyserar för- och nackdelar med Sveriges försvarspolitiska samarbeten och medlemskap inklusive Nato. Det är ett viktigt steg för att fördjupa kunskapen och diskussionen om Nato i Sverige. Sverige står inför viktiga försvars- och säkerhetspolitiska vägval. Som ett parti vilket ser Nato-medlemskap som ett naturligt nästa steg välkomnas en faktabaserad debatt.

Försvarets basplatta stärks genom att tillföra bland annat mängdmateriel, standardfordon och kvalificerad ammunition samt att övningsverksamheten stärks betydligt. Försvaret av Gotland utökas genom att en stridsgrupp sätts upp på den strategiskt viktiga ön samt att Hemvärnet stärks. Ubåtsjaktsförmågan säkerställs genom ökad övningsverksamhet och fler besättningar, att två korvetter och sju bevakningsbåtar modifieras och tillförs ubåtsjaktsförmåga, samt att nya undervattenssensorer anskaffas.

Viktiga åtgärder för armén inkluderar bland annat anskaffning av ett nytt medelräckviddigt luftvärnssystem, att samtliga stridsvagnar förbandssätts och att Hemvärnet tillförs granatkastare. Marinstridskrafterna stärks genom anskaffning av ny sjömålsrobot, ny lätt torped och ett nytt signalspaningsfartyg. Slutleverans av det nya Helikopter 14 och åtgärder för en ökad spridning av flygets bassystem stärker flygstridskrafterna.

Försvarsöverenskommelsen är ett viktigt första steg för att stärka Sveriges försvarsförmåga i en orolig tid. Moderaterna tillsammans med Centern och Kristdemokraterna har lyckats få regeringen att gå med på en betydligt högre ökning av försvarsanslaget än vad S och MP ursprungligen ville ha. Sex miljarder blev tio.

Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att detta endast är att betrakta som ett steg på en lång väg att vandra. Försvarsmakten har nämligen själva önskat resursförstärkningar på högre belopp än vad som nämns i överenskommelsen. Framförallt när det gäller materielförsörjning så behövs det göras omfattande investeringar i tiden från 2021 och framåt. Detta ska belysas i en särskild utredning som ska vara klar 2018. Den då tillträdande regeringen har, oavsett färg, ansvar för att finansiera dessa satsningar.