Debatt

Föreningslivet vår stolthet!

Debatt Artikeln publicerades

Det finns ett viktigt område som inte kommit fram så bra i valdebatten och det är idrott och kultur.

Under Femklöverns styre satsade man på den lokala idrotten, till exempel ridsporten, menar skribenterna.
Foto: Bo Åkesson
Under Femklöverns styre satsade man på den lokala idrotten, till exempel ridsporten, menar skribenterna.

Politiken måste vakna och se värdet av det otroliga jobb som man gör ute i föreningarna. Det är som om det bara är en kostnad. Under de två perioder som femklövern styrde så hände det betydligt mer om än inte fullt ut. Under åren 2006-2014 fick vi igenom föreningarnas hus, tennisbanor, fyra konstgräsplaner, renoverad Söderslättshall, spontanidrott och mycket annat. Nämnden hade också bidrag till handikappidrott och delade ut 500 000 till ridsporten. Det var tuffa tag i kommunfullmäktige redan då men vi höll ihop i fritidsnämnden och vår sammanhållning gav resultat.

Det verkar dock som om de ledande politikerna i dag hellre drar ner på anslagen till fritid och kultur.

Uppenbarligen förstår man inte att varje satsad krona där ger dubbelt tillbaka. Det är precis samma inställning som råder när det gäller turism och centrumhandeln. För att kunna möjliggöra satsningar inom vård och skola behövs skatteintäkter genom att man handlar i vår kommun och att vi får in turistinkomster. Inflyttning är också bra såklart och det uppkommer vi satsningar på fritid, kultur och barnomsorg. Det tycks inte finnas någon framtidstro utan bara en lappa och laga mentalitet. Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram bra underlag bland annat 100-punktsprogrammet men politiken måste vakna!

När det gäller motionsidrott så är det obefintligt med tider på kommunens anläggningar. Privata gym håller ställningarna när det gäller den träningen. Vem tänker på att gamla behöver röra sig för sitt välbefinnande? Vem tänker på handikappidrotten? Vem tänker på de utslagna ungdomar som föreningslivet kan rädda och ta hand om? Jag tror fritidsnämnden gör det men sen då? Att skära ner på budgeten ökar knappast några möjligheter. Det vi är i enormt behov av är inomhushallar. Det fattas ett flertal även om skolorna kan lindra lite. Föreningarna behöver intäkter i sina klubbkassor och att arrangera cuper är en inkomstkälla. Det går ju inte i dag med den brist som råder på inomhusanläggningar. I flera andra kommuner köper man upp gamla industrilokaler som Götavarvet i Göteborg och Ericssons gamla lokaler i Lund. Hur med Pergos lokaler i Trelleborg? Motionsföreningarna har i dag tider på väldigt tidiga morgnar eller mycket sent. Breddidrotten har heller inte tider som räcker till. Det sades för fyra år sedan att behovet av hallar skulle inventeras. Man behöver dock inte vara raketforskare för att inse att behovet är enormt.

Ett annat problem är att få igång de ungdomar som sitter vid datorn och våra äldre som för sitt eget välbefinnande (psykiskt och fysiskt) behöver motionera. Detta gäller även handikappade och ungdomar med särskilda behov.

Behovet är detsamma inom kulturen där det bland annat behövs ett konserthus för arrangemang. Vi har en superbra kulturskola med fantastiska lärare som tagit fram många duktiga musiker och sångare. Det läser vi om nästan dagligen. Dessa ungdomar måste få utrymme att ha mindre konserter och en replokal. Samma sak gäller för film och konst.

En röst på Kristdemokraterna är som alltid en röst för idrott och kultur. Vi vill vara din röst i dessa frågor.

Mats Svensson (KD)

Fredrik ”Handboll” Jönsson (KD)