Debatt

EU vill slakta den svenska modellen

Debatt Artikeln publicerades

Vårt lands löneuppgörelser mellan arbetsmarknadens parter, där strejkrätt, arbetsrätt och justa arbetsmiljöregler är nationella hörnpelare, är ett av omvärlden avundsjukt iakttaget stabilitetssystem.

EU:s beräkningsorgan värderar att systemet skapar en för svenska medborgare så god ekonomi att vi skall betala mest per innevånare i hela EU till de gemensamma verksamheterna.

Nu när EU är i gungning kräver parlamentets verkställande organ lystet att vår lagstiftande församling, riksdagen, skall besluta att våra arbetsmarknads- och skattesystem inte längre skall gälla för de som kommer hit från andra länder för att arbeta.

Sverige betraktas av EU som en mjölkko, som man nu vill slakta. Det som enligt vår regering skulle säkras genom den så kallade Lissabon-uppgörelsen, har istället genom denna gett EU:s politiskt styrda domstolar tolkningsföreträde före de nationella. Vår riksdag omyndigförklaras och kan snart bara proformagodkänna det som beslutas över huvudet på oss.

Det vore bättre om EU istället fortsätter utveckla system som tryggar arbetstagarnas arbetsmiljö och uppehälle än att tvinga oss att här godkänna en tillämpning av de urusla arbetsförhållanden som idag råder i de sämst skötta EU-länderna.

Vår egen statsledning sitter med fler kort än vi vanliga medborgare. Det är mycket viktigt att vår alliansregering inte går med på eftergifter på detta område. Det skulle allvarligt skada vårt lands framtid och inte alls vara till nytta för någon annan arbetstagare heller i det långa loppet. Tvärt om.

Sten Björk (S)