Debatt

”Ett vettigt beslut”

Debatt Artikeln publicerades

Vad alla fotbollsintresserade trelleborgare vetat och velat, att man vill ha kvar ett uppgraderat Vångavallen för elitfotboll, har uppenbart aldrig nått kommunledningen. Det skriver två företrädare från SPI om de nya planerna att bygga om Vångavallen.

Äntligen! Nu har ett vettigt beslut fattats i kommunstyrelsens arbetsutskott tvärs över partigränserna. Man säger sig vilja satsa på Vångavallen som plats för framtida elitfotboll i Trelleborg. Ett beslut, som man utan fjäskande för starka bygg- och entreprenörsintressen, borde ha tagit för fem år sedan.

Vad alla fotbollsintresserade trelleborgare vetat och velat: att man vill ha kvar ett uppgraderat Vångavallen för elitfotboll, har uppenbart aldrig nått kommunledningen, eller mer sannolikt, det har man struntat i!

Talesmän för den allmänna trelleborgsopinionen har i stället varit idrotts- och samhällsintresserade politiker framför allt från SPI och SÖS samt fritidsnämndens ordförande Mats Svensson (KD).

I stället för att lyssna, har kommunens ledning förlorat sig i orealistiska ”våta drömmar” om att bygga köpcentrum, (först utåt Mag­larp, sedan mot Vemmerlövshållet), som skulle klara arenaekonomin. Att det sedermera tillkommit tokiga idéer om en pågatågsstation, långt från de boende som skulle använda den, är bara typiskt för agerandet i idrottsplatsfrågan.

Genom bland annat TFF:s programblad och tidningsintervjuer har även TFF:s ordförande förletts att engagera sig i samhällsplaneringen, när ansträngningarna i stället borde lagts på det idrottsliga planet för att hålla klubben kvar i allsvenskan

Vad som fått de orealistiska planerna på fall är inte enbart TFF:s degradering till superettan, även om det naturligtvis påverkat det nu fattade beslutet.

SPI var först om att slå larm om planerna och den ihållande och långvariga kritiken från SPI-håll har främst haft miljömässiga förtecken; vaktslåendet om centrum; luftförsmutsningen genom ökad biltrafik, åkerjordens bevarande etc.

SÖS har svarat för ett intressant alternativförslag, som inte fått den uppmärksamhet, som det faktiskt förtjänar.

Trots förra veckans positiva beslut känns det ändå som om man vill spara applåderna ännu en tid eftersom beslutet till vidare endast lär gälla en utredning. Möjligen kan ”tvärpolitiken” i frågan leda till ett renare spel än det som drivits de år som ”arenadebatten” varat.

Tills vidare nöjer vi oss med en försiktig optimism och ett löfte att vi ska noga följa frågan.

Och givetvis har vi förhoppningen om ett avancemang för TFF i superettans tabell!

Gert Rosenquist (SPI)

Lars Söderberg (SPI)