Debatt

Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal viktigt för våra äldre

Stina Larsson (C) ,
Med de nya arbetssätten och möjligheterna till systematisk hemsjukvård är målsättningen att undvika återinläggningar på sjukhus, något som minskar onödig stress hos patienten och också frigör vårdplatser på våra sjukhus för andra, skriver Stina Larsson (C), ersättare i regionfullmäktige och sjukvårdsnämnd Sus.
Foto:Mark Hanlon
Med de nya arbetssätten och möjligheterna till systematisk hemsjukvård är målsättningen att undvika återinläggningar på sjukhus, något som minskar onödig stress hos patienten och också frigör vårdplatser på våra sjukhus för andra, skriver Stina Larsson (C), ersättare i regionfullmäktige och sjukvårdsnämnd Sus.

Den demografiska utvecklingen i Skåne under kommande år innebär en stor ökning av äldre i vårt samhälle, på 30 år beräknas att andelen invånare över 75 år kommer öka med runt 700 000 personer. Det är en stor ökning som med stor sannolikhet kommer göra att även de mest sjuka äldre kommer att bli fler. Något som ställer stora utmaningar på vår sjukvård.

I höst kommer ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal att träda ikraft mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. Ett avtal som är av stor vikt för utvecklingen av den skånska sjukvården för framförallt våra mest sjuka.

I stället för att patienterna ska skickas till sjukhuset kommer målsättningen med det nya avtalet vara att alltmer av sjukvården ska bedrivas i den enskildes hem. Detta bygger på lokala förutsättningar och givetvis ska det vara helt frivilligt och utgå från patientens önskemål.

Med de nya arbetssätten och möjligheterna till systematisk hemsjukvård är målsättningen att undvika återinläggningar på sjukhus, något som minskar onödig stress hos patienten och också frigör vårdplatser på våra sjukhus för andra.

Centerpartiet har en vision om en närodlad vård i hela Skåne. Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet är ett tydligt steg på vägen mot det för de som är i allra mest behov av stora vårdinsatser från sjukvården.