Debatt

En tidig julklapp – med magert innehåll

Stefan Svalö (S) regionråd och ordförande kollektivtrafiknämnden Nicklas Ljungström (MP) 1:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden ,
Vi vill att ett helt nytt tågsystem ska införas på sträckan Helsingborg – Lund – Malmö och Köpenhamn. För Öresundspendlarnas del är det en oerhört viktig satsning, skriver Stefan Svalö (S) och Nicklas Ljungström (MP).
Foto:Bosse Nilsson
Vi vill att ett helt nytt tågsystem ska införas på sträckan Helsingborg – Lund – Malmö och Köpenhamn. För Öresundspendlarnas del är det en oerhört viktig satsning, skriver Stefan Svalö (S) och Nicklas Ljungström (MP).

Alliansen i Skåne går i sin budget fram med budskapet att man satsar på den skånska kollektivtrafiken. Men i själva verket är Alliansens budget avseende kollektivtrafiken byggd på Monopolpengar och en extra saltad faktura till de skånska resenärerna.

Från det rödgröna styret arbetar vi för att skapa en bra kollektivtrafik i hela Skåne. Målsättningen är att vi ska öka utbudet och ta ytterligare marknadsandelar från biltrafiken och få fler att åka med kollektivtrafiken. Med bakgrund av den utbyggnad som skånska kollektivtrafiken står inför har vi föreslagit en indexering av kollektivtrafiktaxan. Däremot vill vi inte lägga ytterligare taxehöjningar på de skånska resenärerna, som Alliansen nu föreslår. Deras saltade taxepåslag om 25 miljoner kronor motsätter vi oss.

Alliansen skriver även i sitt budgetalternativ att det krävs satsningar på kollektivtrafiken där resandeunderlaget är som störst. Det gäller framför allt arbetspendlingen mellan de stora städerna och över Öresundsbron.

Men den enda åtgärden Alliansen egentligen föreslår för Öresundspendlarna är att tågen ska vända i Österport i stället för Helsingör, för att på så vis få tätare trafik. Det är en tidig julklapp – med magert innehåll.

I den rödgröna budgetskrivelsen är vi tydliga med att vi vill att ett helt nytt tågsystem ska införas på sträckan Helsingborg – Lund – Malmö och Köpenhamn. För Öresundspendlarnas del är det en oerhört viktig satsning.

Det har funnits en bred politisk uppslutning om att reklam ska vara en intäktskälla som tas tillvara och vidareutvecklas. Det handlar dels om reklam i de digitala kanalerna och dels om ett nytt upplägg för reklamsamarbete som sjösätts 2018. Intäkten per år motsvarar i dagsläget cirka 6 miljoner kronor och utgångspunkten är att det nya avtalet minst ska motsvara den intäktsnivån.

Men i sin budget för 2018 presenterar Alliansen nu förslag om att ytterligare 20 miljoner kronor ska hämtas hem i reklamintäkter, utan att redogöra hur det ska genomföras eller om det överhuvudtaget går att genomföra. Det är inte seriöst.