Debatt

En reform för en trygg vård och en friare vardag

Debatt Artikeln publicerades
Totalt för de skånska vårdcentralerna innebär Liberalerna vill satsa på de skånska vårdcentralerna och anställa cirka 350 nya allmänläkarspecialister till år 2021.
Foto: Bertil Ericson / TT
Totalt för de skånska vårdcentralerna innebär Liberalerna vill satsa på de skånska vårdcentralerna och anställa cirka 350 nya allmänläkarspecialister till år 2021.

Du ska kunna välja din egen läkare på din vårdcentral.

Det är ett centralt vallöfte för Liberalerna. Att patienten känner sin läkare och läkaren känner patienten skapar kontinuitet och trygghet för patienten och de anhöriga. Med en fast läkarkontakt slipper patienten upprepa sin sjukdomshistoria vid varje nytt vårdbesök. Det minskar risken för onödiga undersökningar, behandlingar och inte minst akutmottagningsbesök.

Liberalernas förslag är inte bara en viktig frihetsreform. Det är också viktigt för sjukvårdssystemet i sydvästra Skåne där vårdplatsbristen i dag är mycket allvarlig. När vårdcentralerna fungerar avlastas och stärks specialistvården.

Nästan var tredje person i sydvästra Skåne saknar i dag möjligheten att ha en fast läkarkontakt. Bristen på allmänläkare på vårdcentralerna är stor. Vissa vårdcentraler har inte haft en läkare fast anställd på flera år. Medarbetarna är ofta hårt ansatta. Liberalerna vill därför tillsätta cirka tolv nya allmänläkarspecialister i Trelleborg och nio i Vellinge. Totalt för de skånska vårdcentralerna innebär Liberalernas satsning cirka 350 nya allmänläkarspecialister till år 2021.

Fastläkarna måste också ha en reell möjlighet att ta hand om sina patienter. Liberalerna vill därför införa en begränsning av 1 500 patienter per fastläkare. Det skulle ge bättre förutsättningar för läkaren att vara tillgänglig för sina patienter och erbjuda en god vård. Det skulle även ge läkaren bättre kontroll över sin arbetssituation. En god arbetsmiljö är avgörande för att vårdcentralen ska ses som en attraktiv arbetsplats.

Ohälsa begränsar vår frihet. Att du får möjlighet att välja din läkare är en reform för en trygg vård och en friare vardag.

Henrik Silfverstolpe (L)

toppkandidat till regionen, Trelleborg

Måns Weimarck (L)

toppkandidat till regionen, Vellinge

Gilbert Tribo (L)

gruppledare för Liberalerna i Region Skåne