Debatt

En långsiktig finansiering krävs

Debatt Artikeln publicerades
Vänsterpartiet vill se en stark, långsiktig finansiering av sjukvårdsverksamheten i Trelleborg, skriver Sara Svensson, gruppledare för (V) i regionen.
Foto: Mårten Svemark
Vänsterpartiet vill se en stark, långsiktig finansiering av sjukvårdsverksamheten i Trelleborg, skriver Sara Svensson, gruppledare för (V) i regionen.

Det är viktigt med en nära sjukvård för alla, oavsett var man bor i Skåne.

Både socialdemokrater och kristdemokrater har debatterat vården i Trelleborg på tidningssidorna under de senaste veckorna. Synen på hur vården skall bedrivas, vilka delar som skall prioriteras och hur verksamheten bör finansieras skiljer sig stort mellan S och KD, och båda partierna lämnar faktiskt i båda fallen stora frågetecken efter sig. Upprepade försök att återuppta den palliativa verksamheten i Trelleborg har skett sedan den stängdes i december 2015. Bakgrunden till situationen i den skånska vården har sin bakgrund ibland annat Kristdemokraterna och femklöverns styrning under sina föregående åtta år vid makten. Just nu debatteras budgeten för 2018 i Region Skåne. Underskotten i sjukvården är enorma. Trots det, så väljer Alliansen och Kristdemokraterna att lägga fram en budget utan skattehöjning. För att kunna satsa på Trelleborgs lasarett behövs en annan sjukvårdsorganisation och mer resurser.

Socialdemokraterna lyfter några satsningar som de vill se, till exempel utökade öppettider på helgmottagningarna. Satsningar som är välkomna, men inte tillräckliga. Dessa ambitiösa planer kommer att bli väldigt svåra att genomföra när Socialdemokraterna förvaltar regionen med de budgetramar som Kristdemokraterna och Alliansen driver igenom, nämligen att hålla fast i Sveriges lägsta landstingsskatt.

Vänsterpartiet vill se en stark, långsiktig finansiering av sjukvårdsverksamheten i Trelleborg. Personalpolitiken måste utgå från behov hos just personalen och patienterna. En solidarisk skattefinansierad verksamhet bygger på en höjning av regionalskatten. Detta kan ge verksamheten stabilitet många år framöver. Att som Kristdemokraterna gör, hoppas på att detta löser sig utan en skattehöjning framstår mer som fantasier än verklighet. Vänsterpartiet ser med oro på de turer som varit kring Trelleborgs sjukhus. Det är viktigt att de satsningar och löften som ges faktiskt också genomförs.

Region Skåne behöver organiseras om. En sjukhuschef i Trelleborg är ett steg. Att låta primärvården vara en egen förvaltning är ett annat. Men för att detta ska fungera så krävs det att vi solidariskt tillsammans ser till att öka resurserna till vården. Det är genom en skattehöjning vi ger sjukvårdens personal en chans till en bättre arbetsmiljö, kortare köer för oss som patienter och en sjukvård att lita på för alla.

Sara Svensson

gruppledare (V) Region Skåne