Debatt

Egoistiskt att strunta i framtidens behov

Debatt Artikeln publicerades

Vi vill också utveckla sydvästra Skåne men inte på den bästa åkermarkens bekostnad. Det skriver sex centerpartister i ett svar till sex moderata kommunalråd i sydvästra Skåne.

För ett par veckor sedan skrev sex moderata kommunalråd att det är helt OK att ta den bästa åkermarken i Sverige i anspråk för att utveckla Skåne. De skriver också att på grund av överproduktion av mat, spelar det ingen roll om vi använder den goda jorden för att bygga bostäder på.

Som centerpartister vänder vi oss mot båda dessa påståenden.

Vi vill utveckla Skåne – men hela Skåne. Vi vill också utveckla sydvästra Skåne men inte på den bästa åkermarkens bekostnad. Det finns möjlighet att bygga på höjden – även om det inte når Turning Torsos höjder. Det finns möjlighet att förtäta utan att göra våld på parkerna.

Det finns möjlighet att bygga på mark som har sämre kvalitet även i våra kommuner. Det finns möjlighet att bygga i andra orter och i andra områden om bara förutsättningarna förbättras. Det gäller att bygga ut infrastrukturen både när det gäller vägar, järnvägar och tele/it-kommunikation. Med de avstånden vi har i Skåne, kan vi med viss förbättring, bo var som helst och ändå nå en arbetsplats var som helt länet.

Det är dessutom tämligen egoistiskt att helt strunta i kommande generationers behov av mat och annan energi. Dessutom finns det faktiskt många i världen redan nu som inte har tillräckligt med mat för dagen. Det är dock inte enbart brist på åkermark som bidrar till detta utan det finns många andra faktorer också. Våra kommuner ligger mitt i ett flertusenårigt odlingslandskap, som skapats av otaliga generationers slit med den goda jorden. Det är orätt av vår generation att förstöra den goda jorden som behövs för kommande generationers liv.

Bebyggd och exploaterad åkermark är för evigt förstörd. De lantbruksföretagare som får sina fastigheter och sina inkomstmöjligheter kraftigt beskurna eller helt eliminerade, tar rimligtvis avstånd ifrån moderaternas idéer. Mat är tillsammans med tak över huvudet (läs bostad) det viktigaste för oss människor. Därför ska vi spara så mycket produktiv åkermark som det över huvud taget går.

Som centerpolitiker är vi beredda att både utveckla våra kommuner och strida för att både vi och kommande generationer ska kunna äta skånsk mat från den bästa åkermarken i Skåne både nu och i framtiden.

Patrik Holmberg

Trelleborg

Yvonne Nilsson

Staffanstorp

Bodil Persson

Kävlinge

Martha Henriksson-Witt

Lomma

Ann- Kristin Persson

Svedala

Hans Hansson

Vellinge

ordföranden för Centerpartiet i respektive kommun

Svar till ”Skånes tillväxt hotas”, den 9 maj.