Debatt

Dumsnålt av Vellinge

Debatt Artikeln publicerades

Vellinges moderata utbildningsnämndsordförande, Carina Wutzler, har i media målat upp bilden av lärarkåren som otidsenlig på grund av bristande intresse för datorteknik.

Denna beskrivning kan avfärdas direkt. Digitala verktyg är en självklarhet i Vellinges skolor.

Huvudfrågan är emellertid om inte Wutzler borde fundera mer på lärartäthet än på datortäthet. Hur tidsenligt är det att befinna sig på nästnäst­jumboplats, 288 av 290, bland Sveriges kommuner när det gäller lärartillgång? Välmående Vellinge kommun har alltså större undervisningsgrupper än i princip alla andra kommuner. Detta är inte bara snålt, det är dessutom dumsnålt. Arbetsmarknadsdepartementet, under ledning av Wutzlers partikamrat Hillevi Engström, kunde nämligen nyss meddela (genom utredningsorganet IFAU) att de som gick i en mindre klass på mellanstadiet hade bättre resultat genom hela grundskolan än elever i större klasser.

Låt oss hoppas att snålheten inte får fortsätta att bedra visheten i Vellinge kommun, och att budgeten för nästa år innebär en rejäl uppräkning av skolpengen för personalförstärkningar.

Och när det slutligen gäller Wutzlers oro för digital analfabetism bland Vellingelärarna kan jag trösta henne med att modern forskning i vart fall visar att elever i andra, fjärde och sjätte klass skriver fler ord, snabbare, och uttrycker fler tankar när de skriver uppsatser för hand jämfört med tangentbord. Något att betänka även för vuxna skribenter.

Lars Hemzelius

ordförande för Lärarnas Riksförbund i Vellinge kommun