Debatt

Det ska råda nolltolerans mot barnäktenskap i Sverige

Ewa Thalén Finné (M) ,
Äktenskap i Sverige ska gälla vuxna personer över 18 år, skriver riksdagsledamot Ewa Thalén Finné (M).
Foto:JESSICA GOW / TT
Äktenskap i Sverige ska gälla vuxna personer över 18 år, skriver riksdagsledamot Ewa Thalén Finné (M).

I Sverige ska alla ha friheten att själva få forma sina liv och ingen ska få ta sig rätten att inskränka en annan människas frihet. Den friheten gäller självklart också våra barn. Barn ska få vara just barn och ha rätt att växa upp i trygghet och tillåtas att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lika självklart ska det vara att svensk lag ska gälla för alla i vårt land.

För att skydda våra barn är barnäktenskap förbjudet i Sverige. Det är fullständigt självklart inget barn ska ingå äktenskap eller bli bortgift med någon vuxen. Under senare tid har vi dock uppmärksammats på att lagen inte omfattar alla och inte skyddar de barn som har blivit bortgifta utomlands och som senare kommer hit för att söka asyl.

Migrationsverket uppgav i början på förra året att de identifierat 132 gifta barn i 80 kommuner runt om i landet. I de flesta fall hade barnen placerats med sina vuxna makar och mörkertalet bedöms vara stort. Ett i grunden oacceptabelt agerande av allt för många kommuner. Situationen är oacceptabel och lagen behöver därför skärpas. Äktenskap i Sverige ska gälla vuxna personer över 18 år.

Den tidigare alliansregeringen genomförde flera åtgärder för att förhindra äktenskapstvång. Det blev straffbart att lura någon att resa till ett annat land där personen ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande. Dessutom togs möjligheten att få dispens från den 18-årsgräns som gäller för att få gifta sig bort.

Nu är det dags att täppa till lagen ytterligare. Regeringen har svikit de här barnen länge nog. För trots att det snart gått ett år sedan Migrationsverket rapporterade om problemet så har ingenting hänt. Alliansen har pressat på för att få till stånd en lagskärpning som totalförbjuder alla barnäktenskap. Regeringen verkar nu sent om sidor ha vaknat och meddelat att man tänker snabbutreda en lagändring för att kunna förbjuda alla barnäktenskap. Förhoppningsvis kan en ny lag komma på plats under början av 2018 eftersom det finns en bred majoritet i riksdagen som står bakom förslaget.

Det måste vara en självklar utgångspunkt för all lagstiftning och allt myndighetsarbete att barn inte ska vara gifta i Sverige. Barn ska ha rätt till sin egen frihet och sitt eget liv. Det ska gälla alla barn i Sverige.