Debatt

Det ska inte vara en ekonomisk förlust att vara kvinna

Debatt Artikeln publicerades
i genomsnitt har kvinnor en livsinkomst som är 3,6 miljoner kronor lägre än mäns, skriver tre representanter för Vänsterpartiet Trelleborg.
Foto: Jessica Gow/TT
i genomsnitt har kvinnor en livsinkomst som är 3,6 miljoner kronor lägre än mäns, skriver tre representanter för Vänsterpartiet Trelleborg.

Kvinnor världen över har vittnat om sexuella övergrepp i bransch efter bransch.

Hundra år efter att kvinnor fått rösträtt blev det smärtsamt tydligt hur långt vi som samhälle är ifrån jämställdhet. Men det blir också tydligt hur långt vi kan nå, tillsammans.

Jämställdheten kan mätas på olika sätt. Högern gör det i antalet kvinnor i bolagsstyrelser och antalet kvinnliga höginkomsttagare. Vi gör det genom att se hur de flesta, hur du och jag, värderas i relation till män. Vilka möjligheter vi har att styra över våra liv. Vi ser till exempel att sexuella trakasserier är vanligare bland dem med en osäker situation på arbetsmarknaden, som jobbar timmar, eller på korta kontrakt.

Under den gångna mandatperioden har Vänsterpartiet fått igenom en rad förbättringar som framför allt gynnar kvinnor. Vi har höjt underhållsstödet till ensamstående föräldrar, höjt garantipensionen, ökat rätten till deltidsstämpling och höjt sjuk- och aktivitetsersättning.

Men mer behöver göras. Kvinnor tar fortfarande störst ansvar för hem och familj. Kvinnor jobbar oftare ofrivillig deltid och har osäkra anställningar. Kvinnor är hemma längre med barnen. Detta får konsekvenser, i genomsnitt har kvinnor en livsinkomst som är 3,6 miljoner kronor lägre än mäns.

Vi vill inte se ännu en generation komma ut i livet och vänja sig vid att män och kvinnor är olika mycket värda. Det ska inte vara en ekonomisk förlust att vara kvinna. Där är det politikens roll att skapa förutsättningar så att kvinnor och män värderas lika, på arbetsplatsen, i offentligheten och i hemmet.

Kersti Engström, Vera Pedersen och Berit Sjölin

Vänsterpartiet Trelleborg