Debatt

Det handlar om gränsdragning mellan politik och profession

Sven Lindkvist (S) ,
Svensk skollagstiftning har ett lagstadgat krav om systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten utvärderar och analyserar sitt arbete samt definierar utvecklingsområden, skriver bildningsnämndens ordförande Sven Lindkvist (S).
Foto:Tomas Oneborg/SvD/TT
Svensk skollagstiftning har ett lagstadgat krav om systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten utvärderar och analyserar sitt arbete samt definierar utvecklingsområden, skriver bildningsnämndens ordförande Sven Lindkvist (S).

Moderaterna och Liberalernas debattinlägg är svar på frågan – Vilka tunnor är det som skramlar mest? Självklar de som är tomma.

Det är verkligen till att ha en övertro på den politiska rollen i förhållande till kommunens utövning av utbildning och undervisning.

Att i ett debattinlägg skriva hur många förslag en politisk grupp har kommit med och en annan inte kommit med för att därefter dra slutsatsen att det är de inkomna förslagen som gjort att elevernas resultat blivit bättre. Som om detta skulle vara allenarådande.

Inte med ett ord skriver de i inlägget om den prestation som personalen dagligen utför.

Inte med ett ord skriver de i inlägget om medarbetarnas engagemang och den drivkraft som utvecklar utbildningen från fastställda regelverk till vardagligt professionellt arbete med resultat i fokus.

Inte med ett ord skriver de i inlägget om hur de har hanterat sina skrivelser i förhållande till ekonomi, ansvar och verksamhetens identifierade behov av utveckling.

Som vi ser det i Kvartetten så handlar det om gränsdragning mellan politik och profession.

Det finns ett tydligt nationellt uppdrag som gäller alla skolhuvudmän vilket tveklöst anger att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet respektive förskoleenhet ska ledas och samordnas av en rektor respektive förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Vidare gäller att endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen.

Svensk skollagstiftning har ett lagstadgat krav om systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten utvärderar och analyserar sitt arbete samt definierar utvecklingsområden.

Vi menar att det är där fokus bör ligga även från politiken. Det är där vi på bästa sätt säkrar vårt uppföljningsansvar som nämnd. Det är därför som vi i Kvartetten har förändrat medverkan vid kvalitetsdialogerna från att ha varit enbart arbetsutskottets politiker till att nu vara alla nämndens ledamöter fördelat på respektive beredningsgrupp.

Vi har höga krav och höga förväntningar på våra verksamheter och följer upp arbetet i förhållande till det.

Ju fler politiska idéer om ytterligare satsningar som beslutas, desto mindre tid finns kvar att lägga på de områden som verksamheten tillsammans med politiken definierat som högst prioriterade.

Det verksamheten och professionen behöver av politiken är att det så långt möjligt ges förutsättningar för att fokusera på det som bedöms viktigast utifrån kvalitetsarbetet.

I övrigt kan det behövas politiskt kravställande, inflytande och stöd i form av beslut vad gäller ekonomiska förutsättningar, lokaler, inne och utemiljö.

Våra förslag till utvecklingsområden lägger vi från Kvartetten mestadels i samband med att vi arbetar fram och beslutar om årlig budget för bildningsnämnden.

Detta arbete har ni självmant avstått att vilja delta i. Då kan det kännas som utanförskap i processen, men ni har själva valt.

Vi arbetar absolut på olika sätt och den friheten tänker vi behålla oavsett vad ni tycker från moderater och liberaler.