Debatt

Datorerna är inte problemet

Debatt

Jag håller fullständigt med Lars Hemzelius om att det är förkastligt för elever att redan från tidiga åldrar söka kunskaper på egen hand. Barnen behöver gedigna baskunskaper från sina lärare för att så småningom få verktyg att själv söka kunskap.

Artikeln publicerades 30 september 2009.

Det hör inte hemma i grundskolans tidiga år. Men att det skulle göras genom att kasta ut datorerna får naturligtvis oss som kämpar för elever med läs- och skrivsvårigheter att se rött.

Det är bara i skolan som datorer inte används som ett naturligt arbetsredskap, och för mig ter sig många skolor rent stenåldersmässiga. Det är naturligtvis tvärtom vi måste göra för att rusta alla elever för den framtid de har att möta. In med datorer för alla elever – då behöver inte de som verkligen behöver dem för sitt dagliga arbete känna sig ensamma. Att få kunna använda talsyntes, rättstavningsprogram och digitala ordböcker borde vara en rättighet för alla på sin väg att lära sig. Lars Hemzelius visar bara sin okunskap om läs- och skrivsvårigheter och modernt tänkande genom sitt i mitt tycke väldigt ogenomtänkta uttalande. Vi är många som dagligen kämpar för att skolorna ska lära sig mer om funktionsnedsättningar och för att alla elever ska få lära sig på sitt sätt.

Att då lägga skulden på datorerna för att skolan låter våra elever hämta in kunskap på egen hand är märkligt. Det är väl inte datorerna som är problemet, utan de som tagit bort lärarens roll som berättare och vägledare.

Helén Sämfors

leg logoped

Svar till Lars Hemzelius (FP), den 24 september.