Debatt

Därför behövs det en folkomröstning om hamninfarten

Debatt Artikeln publicerades

På fredag den 19 juli klockan 13 går jag till rådhuset för att registrera ett folkinitiativ. Det är min förhoppning att det kommer att leda fram till att alla vi som bor i Trelleborgs kommun, får säga vad vi tycker om en fråga som är helt avgörande för hur vår gemensamma framtid kommer att se ut.

Frågan är var en ny infart till hamnen skall dras, och det finns många skäl till varför det är rimligt att avgöra den med en folkomröstning.

Jag har förstått att vissa personer - främst politiker jag varit i kontakt med - inte vill ha någon folkomröstning. Många tycker det är en en alldeles för svår fråga för allmänheten att ta ställning till, och att den bäst avgörs av politikerna själva.

Jag håller inte med. Frågan om hamninfarten har ingen tydlig politisk hemvist, hela processen har pågått så länge och innehåller så mycket konstigheter att det är dags att vanligt folk får säga sitt. Det är kanske politikerna som styr utvecklingen i kommunen, men det är vi - du och jag - som skall styra politikerna. Det kan man bland annat göra med folkomröstningar enl 8 kapitlet, 2 paragrafen i kommunallagen, precis som man gjorde i fängelsefrågan i Svedala nyligen.

Så, varför är det då så viktigt att folket får säga sitt om hamninfarten? Det finns flera anledningar, och här kommer de jag ser som de tre tyngsta.

Ekonomi. Många kommunala verksamheter går på knäna, inte minst inom vård, utbildning och omsorg. Ett av många exempel är att lärarförbundet nu anmält kommunen till skolinspektionen. Man anser helt enkelt att man “måste välja mellan att följa skollagen eller hålla budget”, av det enkla skälet att man saknar pengar. Jag tror att många av er som läser det här har egna erfarenheter om resurser som borde finnas i kommunen, men inte gör det. Då kan man ju fråga sig om det är rimligt att kommunen bygger en östlig infart, som dessutom förutsätter en ringväg med kapacitet för all lastbilstrafik till och från hamnen, och som enligt Trafikverket kommer att kosta i storleksordningen en halv miljard. (Kommunen har säkert en annan uppfattning om vad notan blir, men jag tror nog att Trafikverket har en ganska bra koll på vad den här typen av projekt brukar kosta.) När det gäller summor av den här storleken för ett enskilt kommunalt projekt är det rimligt att vi som kommer att få betala, får säga vårt.

Klimatet och miljön. En östlig infart kommer att öka utsläppen av växthusgaser dramatiskt, jämfört med en västlig. Siffror på flera hundra procent har nämnts i debatten. Dessutom kommer omistliga naturvärden gå förlorade när en stor väg skall anläggas på både världens kanske bästa åkermark, och de hittills orörda sandstränderna öster om hamnen. Och här går det inte att backa. Byggs östra infarten är dessa borta för alltid.

De verkliga experterna säger nej. Trafikverket har haft en låg profil i den här frågan fram tills helt nyligen, när de offentligt deklarerade att de inte kommer att satsa en enda krona på en östlig infart, eftersom den strider mot alla grundläggande principer för hur man hanterar utbyggnaden av infrastruktur på nationell nivå. Man menar också att det går alldeles utmärkt att bygga den planerade sjöstaden även med en västlig infart. Samma sak med Länsstyrelsen. De har två gånger sagt nej till kommunens planer på en östlig infart av en mängd skäl som inte går att förbise. Men kommunen låtsas inte höra. Man fortsätter att jobba på som om Länsstyrelsen och Trafikverket inte finns, och inte har något att säga till om. Men det har de. Och de säger nej.

Så nu hoppas jag att du precis som jag tycker det är dags att vi som bor i Trelleborg låter politikerna få reda på vad vi tycker. De kan välja att ignorera oss, men sätter vi inte ner foten nu, kan det snart vara försent.

Varmt välkommen till Rådhuset på fredag kl 13 för att delta i lite praktisk demokrati!

Axel Bengtsson

initiativtagare till ”Folkomröstning om hamninfart"