Debatt

Dags för nordisk incidentberedskap

Debatt Artikeln publicerades

Sedan Sverige 2009 deklarerade solidaritetsförklaringen har potentialen för nordiskt försvarssamarbete ökar påtagligt. Förklaringen innebär att vi ska kunna ge och ta emot hjälp för att bygga säkerhet tillsammans med andra.

Solidaritetsförklaringen följdes sedan av våra nordiska grannar och nu arbetar vi med att bit för bit genomföra detta. Vi kan både höja kvaliteten och försvarsförmågan, men även göra mer tillsammans kostnadseffektivt. Det är dags att närmare utveckla en nordisk incidentberedskap. Men innan vi kan inleda arbetet krävs fördjupade samtal om nordisk solidaritetsförklaring och om gemensamma nordiska intressen för säkerhet och trygghet.

Efter att Island ställt fråga till Sverige, Finland och Norge om att bidra i Islands luftövervakning, aktualiserats återigen frågan om vad vi ytterligare kan göra tillsammans.

Att hjälpa våra nordiska grannar att luftövervaka är ett konkret sätt att bevaka gemensamma nordiska intressen, och i handling efterleva solidaritetsförklaringen.

Ett bra exempel på nordisk samarbete är artillerisystemet Archer som utvecklades i samarbete mellan Sverige och Norge. Samarbetet innebar en besparing på ungefär 400 miljoner kronor.

Den ekonomiska krisen i södra Europa skapar ett allt hårdare tryck i Europasamarbetet. Trots det är det lugnare än på många decennier i vår del av världen, men det innebär inte att vi kan sänka garden. Vi måste även i fortsättningen verka för att skapa stabilitet inför en allt mer oförutsägbar framtid. Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco fungerar väl, men har en stor outnyttjad potential. Nya hot och risker har tillkommit och vi måste arbeta igenom fler strategier för att möta dessa.

Genom ett starkare nordiskt försvarssamarbete ökar vi inte bara säkerheten i vårt eget närområde utan bidrar också med en viktig pusselbit och ökad säkerhet för andra i Europa. Vår försvarsförmåga stärks när vi samarbetar med våra grannar och vi möter utmaningarna tillsammans med likasinnade i en tid som är mer oförutsägbar.

Anders Hansson (M)

riksdagsledamot

södra Skåne