Debatt

Dags för Dig att agera!

Stugbyn i Skateholm Artikeln publicerades
Oppositionsrådet Mikael Rubin (M) uppmanar trelleborgarna att tycka till om stugbyn i Skateholm.
Foto:Niklas Jersblad
Oppositionsrådet Mikael Rubin (M) uppmanar trelleborgarna att tycka till om stugbyn i Skateholm.

Kvartetten försöker nu rädda ansiktet efter detta ogenomtänkta markköp av stugbyn i Skateholm genom att lägga in det i förslaget till översiktsplan. Mitt arbete för att upphäva köpet går vidare men det är väldigt bra med många synpunkter från trelleborgare för att visa vad ni vill.

Du som inte vill att stugbyn ska användas till boende eller att det ska byggas kommunal förskola där måste agera nu.

Det gör du lättast genom att gå in på www.trelleborg.se/op2028.

Där finns det möjlighet att lämna in synpunkter. Du kan till exempel skriva att du inte vill att Trelleborgs kommun ansöker om dispens från strandskyddet. Om du hellre vill att området blir ett strövområde och att det inte byggs på marken kan du skriva det.

Vill du läsa mer så hittar du texten på sidan 106 i dokumentet som finns på ovanstående plats.

Mikael Rubin (M)

oppositionsråd