Debatt

Dags att satsa på skolan - på riktigt!

Debatt Artikeln publicerades

Nu går vi in i augusti och snart gör sig våra barn och ungdomar redo för ett nytt läsår i skolan. Så vad har de då att vänta sig det kommande året. Stora satsningar på skolan? En känsla av att de är prioriterade? Knappast!

Framför oss har vi en fortsatt tuff period med sparbeting och blickar vi fram emot nästa års budget så har styret begärt en utökning med 31,2 miljoner i budgeten. Dock är detta främst fasta kostnader som inte kommer att märkas av som någon satsning ute i klassrummen. Utöver detta äskar styret elva miljoner för satsningar inom skolan i Trelleborg. Detta låter bra men det är till största del återupprättelse av insatser som sparades på under detta läsår. Så vad har vi då vunnit på detta? Absolut ingenting mer än personalflykt, otrygghet för våra skolbarn och deras föräldrar samt ett ogynnsamt klimat för vår skola att utvecklas i. Dessutom blir det troligen lite mindre pengar per elev än i år.

Är det inte dags att vi satsar på skolan nu - på riktigt!

Torbjörn Karlsson

Joakim Wollin

Cilla Dahl-Andersson

representerar socialdemokraterna i Bildningsnämnden