Debatt

Bota psykisk ohälsa, behandla inte bara symptomen

Debatt Artikeln publicerades
En bra vård handlar inte bara om att behandla symptomen, utan att också titta på orsakerna, skriver Patrik Holmberg (C).
Foto: Isabell Höjman/TT
En bra vård handlar inte bara om att behandla symptomen, utan att också titta på orsakerna, skriver Patrik Holmberg (C).

Det går inte längre. Kroppen är tung och det känns hopplöst. Den psykiska ohälsan ökar: bland unga, bland medelålders, bland äldre. Det är en allvarlig utveckling. Men för att utvecklingen ska kunna vändas måste det till handling.

För Centerpartiet är det självklart att resurserna behöver ökas så att människor kan få hjälp tidigare. Köerna till att få hjälp vid psykisk ohälsa är inte acceptabla och många personer, även de som finns runtomkring, blir lidande. När människor söker hjälp måste det fungera. Centerpartiet har i den alliansgemensamma budgeten satsat 30 miljoner kronor till nya satsningar inom psykisk hälsa, varav 15 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrins första linje.

Men varför ökar den psykiska ohälsan? Hur ska vi göra för att minska den psykiska ohälsan redan innan den bryter ut? För Centerpartiet är det viktigt att ta den ökade psykiska ohälsan på allvar. Det är ett samhällsproblem. Men det räcker inte med att bara prata om det, det räcker inte att tillskjuta resurser.

Förebyggande insatser och identifiering av vad som är roten till den ökade psykiska ohälsan är minst lika viktig. Tabut att tala om psykisk ohälsa och orsakerna till den måste brytas. Normer om hur en ska se ut, prestationskrav och osäkerhet inför framtiden är i dag på nivåer som ibland är direkt osunda. Den växande ensamheten bidrar också till den ökade psykiska ohälsan och måste brytas.

Det handlar om att se människor, att tidigt ställa frågan och att det finns en enkel tydlig väg in. En väg in till hjälp och samtal om det behövs, utan långa väntetider och utan att skickas runt mellan olika vårdgivare. När man mår dåligt orkar man inte att också vara projektledare för sin egen vård, det ansvaret måste vården ta. Centerpartiet arbetar för en stärkt primärvård och för rätten till en fast läkarkontakt. Det är viktigt att kunna gå till samma läkare som känner ens historia. Att inte behöva berätta samma sak om och om ingen.

Ett tydligare samarbete mellan vårdcentral, kommun, skolhälsovård och ungdomsmottagningar skulle göra att insatser skulle kunna göras tidigare. Då skulle kostnaderna för vården minska, precis som köerna till den. Men framför allt skulle människor må bättre tidigare och värdet av den vinsten kan inte mätas i pengar.

En bra vård handlar inte bara om att behandla symptomen, utan att också titta på orsakerna. För Centerpartiet är det viktigt att se helheten. För det handlar alltid om människor.

Patrik Holmberg (C)

Trelleborg, regionkandidat