Debatt

Att fjärrstyras från Bryssel

Debatt Artikeln publicerades

Bryssel-eliten i EU bestämmer snart över allt i våra liv.

När det står i media ”regeringen föreslår” så är det allt oftare i själva verket fråga om att ”verkställa implementeringen av nya EU-direktiv”. Som att vi skall tvingas till att acceptera reklamavbrott i Sveriges Television.

Är det någon i vårt land som vill ha det? Vår lagstiftande församling, riksdagen, spelar allt mera ut sin roll och regeringen blir ett språkrör för andra och mäktigare yttre krafters intressen som inte alls företräder folkviljan. Vi börjar på allvar bli ”ett sovande folk” som låter oss manipuleras av ett EU, som blivit en koloss på lerfötter.

Vi har redansett hur Lissabonfördraget ledde till att det högsta domstolsväsendet numera inte styrs härifrån, och hur detta ledde till att vår strejkrätt, vår rätt att mellan parterna på arbetsmarknaden bestämma över löner och arbetsmiljö och att skydda arbetstagarna mot skrupelfria och hänsynslösa arbetsgivare avsevärt försvagades.

När lagmännen i domstolarna här hemma, för att få mindre att göra, nu vill få riksdagen att gå med på att göra oss av med nämndemännen så spelar vi de här intressena ytterligare ett steg i händerna. Hur viljelöst skall vårt riksdagsfolk hinna bli innan vanligt folk börjar reagera? Snart finns ingenting kvar för förtroendevalda att besluta om, som vi genom rättrådiga val kan påverka här hemma. Är det för svårt för våra politiker att hänga med och kraftfullt reagera över mindre goda förändringar så snart de instiftas över huvudet och i EU:s maktapparat? Vi skulle, precis som Irlands befolkning, ha reagerat över de svävande skrivningarna i Lissabonfördraget istället för att bara skriva på direkt.

Nu finns det godakrafter också, där nere, inte minst på miljöområdet. Men både våra politiker och vi själva måste vara vaksamma över det som sker i EU:s styrande kretsar. Och inte viljelöst fortsätta att gå med på att andras särintressen gör livet svårt för vanligt folk.

Sten Björk (S)