Debatt

Antidemokratisk finansiering – betalad av dig och mig

Debatt Artikeln publicerades
Skribenterna anser att det är fel hur skattepengar används till partistöd.
Foto: Henrik Holmberg / TT
Skribenterna anser att det är fel hur skattepengar används till partistöd.

För dig som inte är invigd i de politiska strukturerna, har partierna något som kallas ”partistöd”.

Detta är pengar som du och jag har betalat in via skattesedeln och ska gå till kärnområden såsom till exempel skola, äldreomsorg, vård, blåljus och försvar – inte till politiska partier när deras medlemsantal sviktar. I dag ligger det statliga partistödet på cirka 172 miljoner kronor per år, det vill säga 688 miljoner för en mandatperiod.

Partistöd till partier i kommun och landsting uppgick till 836 miljoner per år (2007) och är inte enligt lag förpliktigat utan helt frivilligt för politikerna att klubba igenom. I runda slängar står dessa ”stöd” för 85 procent av partiernas intäkter och befintliga partier bestämmer själva hur mycket de beviljar sig själva.

Dessa pengar, dina och mina, som finansierar den kartell av invalda partier, används sedan för att till exempel betala tillstånd för att sätta upp sina valaffischer (som du också har betalat), på grund av ett regelverk de själva bestämt i varje kommun. En ny aktör som inte finansieras genom partistöd får själva finansiera sin kampanj (med redan skattade medel).

Valsedlarna är inte medräknade i partistöden utan finansieras och distribueras för de partier som fått mer än 1 pocent i något av de två senaste valen. En ny aktör får bekosta sina valsedlar själv och se till att de kommer ut till de i EU-valet cirka 6 000 vallokalerna. Rimligt vore naturligtvis att allas valsedlar betalas och distribueras – eller ingens. Vi är alla skattebetalare.

Systemet är riggat för att nästintill göra det omöjligt för nya partier att ta sig in och där de etablerade partierna bestämmer reglerna för hur man håller etablerade partier inne — och nya partier ute!

Noteras bör att det finns kommuner som inte tar ut någon avgift för att sätta upp valaffischer och som distribuerar ut allas valsedlar. Men det finns också kommuner där politikerna har beslutat att endast de partier som sitter vid makten får annonsera på den kommunala anslagstavlan.

En annan lustig sak är att valnämnderna (bemannat från de invalda partierna) i varje kommun beslutar hur valsedlarna ska stå. Många gånger sätts nya partier, som inte redan är representerade, i ett eget ställ, ibland på egen plats i vallokalen...

Kom inte och säg att vi har ett demokratiskt system med likhet för alla och envar.

Fredrik Körner

ordförande Medborgerlig samling Söderslätt

Christian Lundmark

vice ordförande Medborgerlig samling Söderslätt