Debatt

Än finns tid till besinning

Debatt Artikeln publicerades

Socialdemokraterna hävdade i samhällsbyggnadsnämnden att Trelleborg inte har någon framtid om man inte får stöd för en utbyggnad med ringvägar. Tänk: jag tror precis tvärtom. Det skriver Rikard Lehmann från Söderslättspartiet.

Socialdemokraterna i Trelleborg går hand i hand med den styrande femklövern i en vädjan till EU och transportministern: hjälp oss så att Trelleborg får status i det europeiska transportnätet TEN T.

Må ministern och EU agera klokare. Framför allt med hänsyn till miljön.

I en tid när klimathotet är ett faktum vill Trelleborg skapa incitament för ökad lastbilstrafik genom landet. Miljödomen pekade på behov av ökad järnvägstrafik. Verkligheten är kraftigt minskad volym av järnvägsgods. Bolaget har fått kommunens politiker att säga ja till en borgen på 882 miljoner kronor för fortsatt utbyggnad av hamnen, innan tillfartsleder är utredda!

Nu andas det total desperation.

Vid senaste mötet i samhällsbyggnadsnämnden krävde Socialdemokraterna, med Sten Björk (politisk talesperson i kommunen och även anställd av Hamnbolaget) i spetsen, att ett ”ja” till fortsatt process för nya pågatågsstationen förutsatte ett samtidigt ja till ringled.

Ren utpressning, som lyckligtvis inte gick hem.

Konsultbolaget Tyréns har gjort en utredning om fyra alternativ för ringled. Tre av dom, de så kallade yttre ringvägarna, ligger norr om Skegrie och är tänkt att löpa över högklassig åkermark ner till hamnen via Västra Värlinge, Hammarlöv, Västra Vemmerlöv, Mellanköpinge, Dalköpinge, Fagerängen och Östra stranden. En ny barriär tvärs genom landskapet, där en miljon långtradare ska dundra fram varje år.

I TA (23/1) talades det om samhällsvinster i miljardklassen. Samtidigt dömdes tre av alternativen ut ur miljösynvinkel. Samhällsvinsten handlar om restidsvinst och räknas enligt följande:

Man har beräknat hur många minuter den flyttade och nytillkomna trafiken som skulle använda den nya vägen sparar i förhållande till befintliga färdvägar. Denna ”restidsvinst” har multiplicerats med antalet resor per dag (runt 4 000 fordon) gånger 365 dagar gånger 60 år med uppräkning för beräknade ökningar i trafikmängder, inflation och en rad andra faktorer. Denna sammanlagda tid delas upp i yrkestrafik, resor till och från arbete samt fritidsresor. Sedan multipliceras dessa timmar med upp till 390 kronor per timme för resor till och från jobbet.

Ett horribelt sätt att räkna.

En stilla undran: har hamnens verksamhet bidragit till att Trelleborg fått bättre förskolor, högre kvalitet i vård och omsorg, fler arbetstillfällen, bättre miljö ...

Knappast.

Risken är att det nu blir ett nytt, än mer katastrofalt svek än Västra infarten, där politikerna knackade dörr och lovade båtplats. Det blev lite bättre än genomfarten på Stavstensvägen. Men, varför la man inte redan då infarten genom industriområdet vilket var på tal. I dag är det nästan 2 000 lastbilar som dundrar i 90 kilometers hastighet 75 meter från dörren. Varje dag. Båtplatsen tar man tillbaka. Det ska byggas en Sjöstad. För vem? Till vilket pris? De östra stadsdelarna ska blomstra med truckcenter och industrier.

Nu är politikerna på väg att skapa ett nytt förfärligt genombrott, denna gången på öster.

Det är inte så länge sedan det talades om en tunnel under slakteriet. Den nämns inte längre. För dyrt. Mardrömscenariot är en infart till hamnen österifrån, parallellt med järnvägen längs stranden ner till den gigantiska plattan som nu ska fyllas ut med muddringsmassor. Då kan vi tala om konsekvenser för naturlig miljö.

Det enda rimliga alternativet är västlig infart från Maglarpsrondellen, genom Västra industriområdet, med truckcenter och incheckning. Slutligen planskild korsning och nersänkt tråg sista delen. Allt viftas undan som för dyrt, utan utredning.

Värderas inte trelleborgarnas hälsa högre?

Har åkermarken inget värde?

Betyder det inget att byarna riskerar att få tung trafik inpå knuten?

Och: vad säger du när den sista orörda strandremsan nära stan är borta? Pirarmen sträcker sig förbi Östra skolan, som kan stänga den dagen vägsträckningen är klar.

Ovanpå allt: ökad miljöpåverkan. 80–85 procent av godset går till eller från Stockholm. Är det rimligt att spä på med än mer tung trafik på våra vägar? Är det att ta miljöansvar?

Många säger att det redan är för sent, att det inte går att stoppa. Socialdemokraterna hävdade i samhällsbyggnadsnämnden att Trelleborg inte har någon framtid om man inte får stöd för en utbyggnad med ringvägar.

Tänk: jag tror precis tvärtom. Besinning. Projektet är på gungfly både avseende ekonomi och miljö.

Inom EU finns det ett uttalat mål om att minska lastbilstransporterna.

Jag tror att man fattat ett synnerligen klokt beslut som inte tagit med Trelleborg i TEN T.

För miljöns skull bör godset komma så nära slutdestination som möjligt via fartyg.

Det är att ta ansvar för kommande generationer.

Rikard Lehmann

Söderslättspartiet