Debatt

Allting börjar i skolan

Debatt Artikeln publicerades
Liberalerna har fem förslag för en bättre skola, Mobilfria klassrum för lugn och ro är ett av dem.
Foto: Anders Wiklund/TT
Liberalerna har fem förslag för en bättre skola, Mobilfria klassrum för lugn och ro är ett av dem.

Alla barn ska klara skolan. Men den svenska skolan har stora problem - allt fler elever misslyckas.

Det märks inte minst i Trelleborg som visar sämre resultat än sina grannkommuner. Här går fler elever ut grundskolan utan gymnasiebehörighet och färre går ut gymnasiet med examen. Det duger inte.

När man inte klarar av skolan blir det svårare att få ett arbete. Nu ser vi en växande arbetslöshet bland ungdomar som hoppar av skolan och bland nyanlända. Att leva på bidrag begränsar människors frihet och möjlighet till självständiga liv. Allting börjar i skolan. Går det bra för skolan, går det bra för Sverige.

Många ungdomar klarar inte skolans mål och det råder stora kommunala skillnader i Skåne. I Trelleborg gick 15 procent av niondeklassarna ut grundskolan utan gymnasiebehörighet 2017. Det är fler än i grannkommunerna Ystad, Vellinge, Skurup och Svedala.

Det finns många orsaker till att vi har hamnat där vi är nu. En orsak är att skolpolitiken bygger på en socialdemokratisk tro att alla är lika och att alla ska läsa på högskola. Det tycker vi är fel. Människor är nämligen olika. En del har fallenhet för det teoretiska och andra för det praktiska. Alla ska klara skolan och få en utbildning, men inte nödvändigtvis samma.

Vi har fem konkreta förslag för att förbättra skolan i Trelleborg:

1. Låt lärare vara lärare: Mer tid till elever, mindre tid till byråkrati. Ge lärarna högre löner och bättre arbetsvillkor. Därför vill Liberalerna införa lärarassistenter. Liberalerna vill nationellt förbättra lärarnas arbetssituation genom 18 000 nya lärarassistenter, varav cirka 74 skulle hamna i Trelleborg.

2. Särskilda undervisningsgrupper: Alla elever är olika och ska därför inte stöpas i samma mall. Därför behövs fler särskilda undervisningsgrupper i svensk grundskola, för elever med inlärningssvårigheter och elever som är utåtagerande.

3. Lugn och ro i klassrummen: För att alla elever ska nå kunskapsmålen behöver det vara lugn och ro i klassrummet. Ordningsproblemen i den svenska skolan drabbar hårdast de barn som inte har stöd hemifrån. Vi vill ha mobilfria klassrum och ge skolor möjlighet att införa skriftliga ordningsomdömen.

4. Fler lärlingar: Alla vill inte och ska inte behöva bli akademiker. Nu är det dags för riktiga lärlingsutbildningar där utbildningen sker ute på lokala företag. Vi vill se ett kraftigt utbyggt lärlingssystem - en tvåårig yrkesskola - där utbildningen sker hos företag, exempelvis inom hantverkaryrken.

5. Skolor på landsbygden: Landsbygdsskolor hotas av nedläggning. Men det är viktigt att vi bevarar skolor på landsbygd och glesbygd.

För oss är kunskapsskolan sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg och uppnå sin dröm, även om starten i livet ser olika ut. Det finns inget viktigare för ett barns möjligheter i livet än skolan. Därför måste vi uppvärdera skolan och skapa förutsättningar för alla barn att få en utbildning.

Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet. Det finns ingen enkel lösning på dagens problem i svenska skolan. Men vi är beredda att ta ett långsiktigt ansvar. Vi sätter skolan först.

Mats Persson (L)

riksdagsledamot

Henrik Silfverstolpe (L)

ordförande för Liberalerna i Trelleborg