Debatt

Aktiv valfrihet har många fördelar

Debatt Artikeln publicerades
Aktivt skolval har flera fördelar, skriver Lars Mikkelä (M).
Foto: Gorm,Kallestad
Aktivt skolval har flera fördelar, skriver Lars Mikkelä (M).

Lars Hemzelius (SÖS), ger mig i sitt debattinlägg (den 1 mars) epitetet Valfrihetsivrare.

Jag tackar för det och är stolt över att förknippas med trelleborgarnas valfrihet även om Lars Hemzelius i dag ser det som negativt. Synd att han inte står fast vid att han själv framförde tankar om aktivt skolval för bara ett par år sedan. Hur vet väljarna vad han tycker nästa gång?

Aktivt skolval har flera fördelar. Jag tror att det kan stärka engagemanget hos både elever och föräldrar. Syskonförtur och andra parametrar kan bli viktigare. Geografiska upptagningsområden är ingen trygghet om gränserna ändå flyttas. Förvaltningens ambitioner när det gäller klassernas storlek för kvaliténs skull kan bli lättare att uppnå.

Lars Hemzelius vill att alla skolor skall vara ”bra nock” enligt politikernas måttstock. Jag tycker inte att det räcker. Elever och föräldrar skall välja den bästa skolan, enligt deras egen måttstock. Många väljer Söderslättsgymnasiet så visst ”Länge leve SSG”.

Naturligtvis måste vi koppla aktivt skolval till skolskjuts på lika villkor oavsett val av skola.

Kvartettens system innehåller både orättvisor och onödig byråkrati.

Om jag får förtroendet kommer vi att ta fler steg mot valfrihet för trelleborgarna.

Lars Mikkelä (M)

valfrihetsivrare