David Andersson

Politik som förvaltning

David Andersson Artikeln publicerades

Efter att Håkan Juholt blev partiledare för Social­demokraterna tycks partiet ha svängt åt vänster.

Juholt har tagit strid i frågor där det tidigare har rått enighet, som till exempel pensionerna och den svenska Libyeninsatsen. Är detta början på en ideologisk offensiv?

Tidigare i år avled den amerikanske sociologen Daniel Bell. Han var bland annat känd för boken ”The End of Ideology” (1960). Frågan om ideologiernas betydelse diskuterades mycket i slutet på 1950-talet och början på 1960-talet. I Sverige är tesen om ”ideologiernas död” framför allt förknippad med Herbert Tingsten, som var professor i statsvetenskap och chefredaktör på Dagens Nyheter. I boken ”Från idéer till idyll” (1966) och i många artiklar beskrev han en utveckling från politik till förvaltning.

Tingsten konstaterade att såväl Socialdemokraterna som de borgerliga partierna numera var överens om rösträtten, om att Sverige skulle vara en välfärdsstat och att vi skulle ha ett militärt försvar. Kring dessa frågor hade striderna varit heta i början på 1900-talet. Inom högern hade det funnits ett motstånd mot allmän och lika rösträtt, medan en del socialdemokrater ansåg att fattighuset Sverige inte var värt att försvara. I början av 1960-talet diskuterade man endast detaljfrågor. De små skillnaderna förstorades upp, och partiledardebatterna framstod mest som teater.

Ett par år efter Tingstens bok utkommit inträffade 68-revolten. Vänstern gick till ideologisk offensiv och ifrågasatte den svenska modellen. Tingstens analys framstod som helt passé.

Idag kan man emellertid fråga sig om inte de som spådde ideologiernas död hade ganska rätt när det gäller den långsiktiga utvecklingen. Socialdemokraterna har övergett förslaget om löntagarfonder och motståndet mot privata alternativ inom vård och skola. Och Moderaterna har kommit till insikt om att de måste acceptera grunderna i välfärdsstaten för att kunna vinna val.

Utan tvivel är Fredrik Reinfeldt mer av en förvaltare än ideolog. Och uppenbarligen är förvaltning något som väljarna efterfrågar. De övriga partierna i alliansen har profilerat sig mer ideologiskt, och det har inte belönats opinionsmässigt. Vilken strategi Socialdemokraterna kommer att använda i nästa val är ännu osäkert. Men förmodligen kommer också valet 2014 att avgöras på mittfältet. Förvisso måste Juholt mobilisera sina kärnväljare men han måste också vinna över väljare som röstat på alliansen och haft glädje av skattesänkningarna.

Visst kommer enskilda debattörer och kulturskribenter att gå till ideologiska offensiver. Men inom partipolitiken kommer ideologierna förmodligen att ha en blygsam roll framöver.

David Anderssonär författare och redaktör på tidskriften Axess.