Bo Pellnäs

Problemen skjuts på framtiden

Bo Pellnäs Artikeln publicerades

Det är lätt att fälla hårda omdömen om den grekiska staten, de grekiska politikerna och kanske även om de grekiska väljarna.

Alla de som borde ha förstått vartåt det barkade men tillät en konsumtion som vida översteg vad grekisk produktion orkade bära.

Så slår vi oss för bröstet, ståtar med vår budget i balans och tror oss kunna sova gott om natten. Om det nu inte bara vore för de två områden som en gång utgjorde högerns politiska grundpelare.

Först rättsstaten. Kampen mot brottsligheten går minst sagt uselt. Polisen är en organisation i kris med svagt ledarskap, tveksam arbetsmoral och som trots tillförda resurser uppvisar allt sämre resultat.

För det andra försvaret. De nya Moderaterna tycks vara totalt ointresserade av försvars- och säkerhetspolitik. På det området har vi fått en egen grekisk regering, som trots illavarslande signaler låter allt bero eller skjutas på framtiden.

Kritiker avfärdas eller tigshelt sonika ihjäl. Det är möjligt därför att inget annat parti vill ta ansvar för försvaret, om det kräver mer än ord. Folkpartiet protesterar visserligen mot de nya planeringsdirektiven, men man ställer säkert ingen kabinettsfråga på grund av försvaret.

Fram till år 2020 ökar antalet ryska brigader från 75 till 109. Minst två baseras i Murmanskområdet. Nya moderna fartyg möjliggör från år 2020 landstigningsoperationer med nästan två brigadstridsgrupper. 600 moderna stridsflygplan och runt 1 000 nya helikoptrar finns i planerna. Funderar man på varför Ryssland så kraftfullt prioriterar sin krigsmakt, får man del av svaret av landets generalstabschef. Han var nyligen i Helsingfors och fördömde det finska närmandet till Nato och uppmanade landet att militärt samarbeta med Ryssland.

Det kom en iskall vind från det kalla kriget, när Rysslands militäre ledare så oförblommerat talade som om Vänskaps- och biståndsavtalet, vilket Sovjetunionen tvingade på Finland efter freden 1945, aldrig hade annullerats.

Det är ställt bortom allt tvivelatt Ryssland flyttar fram sina positioner i både Östersjöområdet och Arktis medan den svenska regeringen tiger. Den ger inte ett öre mer till försvaret. Däremot skall nya Jas-flygplan rymmas inom pengaramen. Det innebär att flottans fartyg inte får det luftvärn som behövs för att kunna operera till sjöss. Det medför att arméns stridsfordon och stridsvagnar om några få år faller för ålderstrecket.

Besparingar inom försvaret leder alltid till att ammunition stryks i planerna. Det sker säkert även nu, ironiskt nog då också för de nya stridsflygplanen.

De politiker som mot bättre vetande fortsätter nedmonteringen av försvaret tar på sig ett tungt ansvar. De investeringar som krävs skjuts med grekiskt lättsinne på framtiden. Det ordnar sig väl alltid.

För övrigt anser jag att Gotland måste försvaras.

Bo Pellnäsär säkerhetspolitisk kommentator.