Kristianstad

Pontare: "Oj, oj, oj tänkte jag"

Melodifestivalen Artikeln publicerades

Färre skånska ungdomar använder droger, enligt drogvaneundersökningen.

Region Skånes senaste drogvaneundersökningen gjordes i februari i år. Kristianstadssiffrorna blir inte klara förrän i oktober, men statistiken för hela Skåne visar på en minskande trend.

– Droganvändningen i Kristianstad har legat konstant och snarare under Skånesnittet, säger Maria Asklund, drog- och brottsförebyggande samordnare vid arbete- och välfärdsförvaltningen.

I årets undersökning uppger sex procent av alla niondeklassare i Skåne att de någon gång använt narkotika, 14 procent av gymnasieeleverna i årskurs två. 2012 var siffran något lägre för niondeklassarna, fem procent, och något högre för gymnasieeleverna, 16 procent.

Bland dem som använt narkotika minst en gång per månad finns elva procent av niondeklassarna och 33 procent av gymnasieeleverna i årskurs två. Även det är en minskning från 2012, då 14 procent av niondeklassarna och 40 procent av gymnasieeleverna hade använt narkotika lika ofta.

Även i jämförelse med Kristianstads kommuns egen drogvaneundersökning som gjordes 2005 till 2012 har användningen minskat, särskilt bland gymnasieelever, från 59 procent 2005 till 40 procent 2012.