Anne-Marie Pålsson

C är ett offer för ungdomskulten

Anne-Marie Pålsson Artikeln publicerades

Det minsta man kan säga om Centerns förslag till idéprogram är att det har skapat debatt. Men den har mer handlat om Annie Lööf och om hon överlever som partiledare än om de konkreta förslagen.

Den för mig mer intressanta frågan gäller dock hur Sveriges, vissa säger Europas, rikaste parti kunnat klanta till det så för sig. Centern borde ju ha råd att hålla sig med alla de experter som partiet behöver för att kunna navigera rätt i den politiska terrängen. Så vad sa de till Centerns ledning?

Beskrev de att det ären himmelsvid skillnad mellan vad som omfamnas av (ny)liberala kretsar i näringslivsstödda tankesmedjor och vad som gillas av väljarna? Berättade de att dessa idéer prövades så sent som 2002 när Moderaterna gick till val på budskapet mera frihet och mindre stat med känt resultat. Moderaterna gjorde sitt sämsta val på decennier.

Förklarade de för ledningen att om ett parti vill framstå som ett seriöst, valbart för en bredare grupp, får de framåtblickande idéerna gärna uppfattas som djärva men inte som stolliga? Tog i så fall partiledningen till sig dessa synpunkter? Jag tvivlar på det för då skulle den inte ha presenterat detta hafsiga dokument i avsaknad av allt vad konkretion och konsekvensanalyser heter. Hade det varit en produkt från CUF hade det kunnat ursäktas som utslag av ungdomligt oförstånd.

Kanske är det just ungdomligt oförstånd som är förklaringen till dikeskörningen. Annie Lööf är utan tvekan begåvad, ambitiös och motiverad. Men hon saknar erfarenhet av livet utanför politiken och erfarenhet av livet självt. Vad annat kan man begära av en person som redan vid 28 års ålder väljs till ledare för ett av regeringspartierna?

Men vilket ansvar har Annie Lööf för dokumentet? Det är ju inte hon som tagit fram det. Det må så vara, men hon har tillsatt gruppen och jag tar det för självklart att hon känt till och godkänt dess innehåll innan programmet släpptes. Ty i politiken är det närmast en ”dödssynd” att inte förankra uppåt de utspel man har för avsikt att göra.

Dokumentet bygger därtill på många av de idéer som Annie Lööf energiskt drev som riksdagsman. Först när kritiken nådde orkanstyrka tog hon avstånd från dem med argumentet - ungdomligt oförstånd.

I Sverige härskar ungdomskulten.En kult där ungdomlig energi ses som det enda eftersträvansvärda och de äldres erfarenheter och rutin mest som en belastning. Men vi som har några år på nacken vet bättre. Av livets törnar har vi lärt oss att uppgifter ibland är mycket svårare än vad vi i ungdomligt oförstånd trodde och ibland mycket lättare än vad vi i ungdomligt oförstånd befarade. Inte minst har livet lärt oss att det är klokt att lyssna till andra och visa respekt för deras erfarenheter.

Var det ungdomskulten som Centern föll offer för när Maud Olofsson skulle ersättas? Men partiet glömde då att ungdomlig energi måste tyglas av den äldres erfarenheter för att inte oförstånd och övermod skall ta överhanden. Det kan ha blivit partiets svanesång.

Anne-Marie Pålssonär docent i nationalekonomi vid Lunds universitet.